برچسب: دیدار با بیگانگان

داستان های ارسالی
profile avatar

دیدار با بیگانگان

مقدمه داستان: در این سیاره آبی رنگ، که زندگی همه ما انسان ها در آن جریان دارد، هر روز اتفاقات عجیب و غریبی می افتد؛

ادامه داستان »