برچسب: رای گیری عمومی

مسابقات موضوع پاییز
داستان نویس نوجوان

پاییز

سرآغاز هر نامه نام خداست که بی نام او نامه یکسر خطاست چشمانم را می بندم و پاییز مکان های سرتاسر پر از برگ های

ادامه داستان »
مسابقات موضوع پاییز
داستان نویس نوجوان

پاییز

آفتاب رعنا با رافت از سوی سپهر دست نوازش میکشد بر رویای پاییز. انبوهی از اندوه برهنگی بر دوش درختان سنگینی میکند، نسیم هر دم،دم

ادامه داستان »
مسابقات موضوع پاییز
داستان نویس نوجوان

پاییز

متولد سال اسبم . نامم تیدا است . به معنای دختر خورشید . هرروز صبح با صدای مرغان دریایی از خواب بیدار می شوم. موسیقی

ادامه داستان »
مسابقات موضوع پاییز
داستان نویس نوجوان

پاییز

دوباره پاییز باکوله باری ازعشق واحساس آمده.لباس های درختان را از رنگ سبز به نارنجی وزرد وقهوه ای تغيير داده.اوبا سلیقه خودش کارمیکند. رنگ های

ادامه داستان »
مسابقات موضوع پاییز
داستان نویس نوجوان

پاییز

بار و بنه‌ی هجرتم را می‌پیچم و قصد صحرای سرسبز می‌کنم. لحظه‌ی ورود، سنگفرش سبزه، اصواتِ قدم رنجه را نجوا می‌کند و کتِ خستگی‌ام را

ادامه داستان »
مسابقات موضوع پاییز
داستان نویس نوجوان

پاییز

پاییز، همان رفیق گرمابه گلستان زمستانِ عاشق ما. زمستان فرهادِ ما نمی دانست که پاییز همان خسروی شیرینِ بهار است. برگ های زرد و سرخت

ادامه داستان »