برچسب: روزی که افسانه مرد

داستان های ارسالی
داستان نویس نوجوان

روزی که افسانه مرد

در آن هنگامه که آسمان خونین شد و زمین به لرزه درآمد، بادهای مرگ و اشباح درد خبر دیوانگی خدایان را با خود آوردند. خبر

ادامه داستان »