برچسب: ریحانه بافنده،

داستان های ارسالی
profile avatar

پالتوی سپید

هو العشق پالتوی سپید (۱)توفان توفان هنوز بر پا بود. در هوایی به این سردی، چگونه می‌توان با یک پالتوی سپیدِ ساده دوام آورد؟ ولی

ادامه داستان »