برچسب: زندگی موفق

داستان های ارسالی
profile avatar

زندگی موفق

یکی بود یکی نبود دختری بود که توی یه روستای فقیر زندگی میکرد. ده ساله بود که پدرش مریض شد و دیگه نتونست مثل بقیه

ادامه داستان »