برچسب: زهرا کاشفی،

داستان های ارسالی
profile avatar

پسری با ماه گرفتگی

تنور را روشن کرد. در حالی که مشغول پختن نان بود، صدایی شنید. پیرمردی سبز پوش که لبخند می‌زد به او سلام کرد و گفت:

ادامه داستان »