برچسب: ساعت مطالعه

داستان های ارسالی
profile avatar

ساعت مطالعه

تصمیم گرفتم بروم سراغ درس و مشقم. کتاب تاریخ را آوردم و با هزاران درود به آش کشک خاله که در هر صورت مسئولیتش با

ادامه داستان »