برچسب: ستایش پارسا

داستان های ارسالی
داستان نویس نوجوان

ایزابلا و سه دختر کوچک

روزی در اتاقم بودم و مشغول بازی کردن با توپم شدم. یهو یه صدایی اومد:: لالالالالالا…… اولش فکر کردم خیالاتی شدم ولی دوباره همون صدا

ادامه داستان »