برچسب: سرو و چنار

داستان های ارسالی
profile avatar

سرو و چنار

روزی روزگاری یک درخت کهنسال سرو با درخت چناری شاد و خرم زندگی می کرد تا اینکه یک روز درخت چنار با ناراحتی گفت: ـــــ 

ادامه داستان »