برچسب: سید محمد رحمانی

داستان های ارسالی
profile avatar

شکرگزاری

روزی شخصی که از مال دنیا بی نیاز بود، فقیری را دید که دستان پینه بسته­اش درون سطل آشغال بود و درون آن به دنبال

ادامه داستان »