برچسب: سیمین دانشور

زندگی نامه ها
profile avatar

سیمین دانشور

دکتر سیمین دانشور  در ۸  اردیبهشت ۱۳۰۰  در شهر ادب پرور شیراز  به دنیا آمد. پدرش دکتر محمدعلی دانشور (احیاءالسلطنه) همان کسی است که سیمین دانشور در 

ادامه داستان »