برچسب: صف نانوایی

داستان های ارسالی
profile avatar

صف نانوایی

فکر میکردم اگر داخل موهای انبوه فرفریش گم شوم پیدا خواهم شد؟!!  لابد از آن پایین آسمان برایم فر میشد یعنی آسمان را فرفری میدیدم!!! 

ادامه داستان »