رویداد آنلاین و رایگان داستان نویسی و رعایت اصول نویسندگی - پنجشنبه ۱۹ بهمن ۱۴۰۲، ساعت ۲۰

برچسب: فردوسی

بهترین داستان های دنیا

بیژن و منیژه (فردوسی)

داستان بیژن و منیژه از داستان‌های حماسی-عشقی شاهنامه فردوسی محسوب می‌شود که رنگ حماسی آن بیشتر از رنگ عشقی است. بیژن پسر گیو نوه گودرز