برچسب: قسمت اول

داستان های ارسالی
profile avatar

عشق ابدی – قسمت اول

بین چند دهه اَخیر، دهه شصت دهه ای بود که مردم نسل آن را نسل سوخته می خوانند! دهه سازندگی که پُر بود از کمبود

ادامه داستان »