برچسب: مادر من یک فرشته است

داستان های ارسالی
profile avatar

مادر من یک فرشته است

نور آفتاب مثل هرروز روی صورتم پهن می شود و صورتم را با دستهای گرمش نوازش می کند. پتو را کنار زدم و به طرف روشویی

ادامه داستان »