برچسب: مادر

داستان های ارسالی
profile avatar

مادر

مادر در ستایش دنیای پر مهرت ترانه ای از اخلاص خواهم سرود گلدسته ای از مهر بر گردنت خواهم آویخت. شکوه و عشق را در

ادامه داستان »
داستان های ارسالی
profile avatar

مادر

اونی که هواتو داره اونی که مواظبته اونی که محرم رازته اونی که برات قصه میخونه اونی که شب تا صبح مواظبته اون کیه؟؟؟؟؟؟؟؟ اون

ادامه داستان »