برچسب: مبینا یاری

داستان های ارسالی
profile avatar

سفید و سیاه

ما در دنیا زندگی نمی کنیم زندگی ما سایه ای است که از بالای هفت آسمان بر دنیا می تابد و این تابش تا آخر

ادامه داستان »