برچسب: مجید اصلانی

داستان های ارسالی
profile avatar

اتاق نامرتب

چله زمستان که می‌شود، وسوسه می شوم کاغذ دیواری را عوض کنم، کاغذ دیواری همان جا بی صدا می ماند، نوبتش سرآمده ولی به روی

ادامه داستان »