برچسب: محله ممنوعه ٢

داستان های ارسالی
profile avatar

محله ممنوعه ٢

– تق تق! … تق تق! – کیه این وقت صبح! – سلام خانم هاجسون. – سلام پیتر … اومدی دنبال جوزف! – بـَ …

ادامه داستان »