برچسب: محله ممنوعه ۳

داستان های ارسالی
profile avatar

محله ممنوعه ۳

ـــ تندتر برو سرباز! پا تو تا ته بزار روی گاز دیگه! ناسلامتی بنز سوار شدی نگران چی هستی؟!! ـــ  چشم قربان. ( قربان =

ادامه داستان »