برچسب: محمد علی جمالزاده

بدون دسته بندی
profile avatar

محمد علی جمالزاده

سید محمد علی جمالزاده فرزند سید جمال الدین واعظ اصفهانی از روحانیون مبارز مشروطه در سال ۱۲۷۴ شمسی در اصفهان متولد شد. تحصیلات مقدماتی را در

ادامه داستان »