برچسب: محمد معین عدیلی

داستان های ارسالی
profile avatar

دیدار با بیگانگان

مقدمه داستان: در این سیاره آبی رنگ، که زندگی همه ما انسان ها در آن جریان دارد، هر روز اتفاقات عجیب و غریبی می افتد؛

ادامه داستان »
داستان های ارسالی
profile avatar

آن سوی آفتاب

می خواهم به آن سوی آفتاب بروم. جایی که به آن تعلق دارم. من این جهان را دوست خودم نمی بینم. این دنیا پر از

ادامه داستان »