برچسب: مصطفی ارشد

داستان های ارسالی
profile avatar

گل‌های به یغما رفته

اسم من دریاست. پاییز امسال که برگ‌ها رنگی شود و دانه دانه خودشان را به تنِ لخت خیابان بسپارند، تازه سنِ من دو رقمی می‌شود

ادامه داستان »
داستان های ارسالی
profile avatar

مهمان کوچک امام حسین

یادمه وقتی نه ساله بودم، با موهای فرفری و جثه‌ نحیفم از وسط آدم بزرگ‌ها به زور خودم را به جلوی صف، کنار خیابان می‌رساندم

ادامه داستان »