برچسب: من؛ کرونا؛ زندگی

داستان های ارسالی
داستان نویس نوجوان

من، کرونا، زندگی

امروز می خوام از خاطرات یک ماه پیشم براتون بنویسم. شبِ انتخابات مجلس شورای اسلامی بود . من، حدود ساعت ده شب، جلوی تلویزیون پیگیر اوضاع تمدید

ادامه داستان »