برچسب: من(فکر و خیال)

داستان های ارسالی
profile avatar

من (فکر و خیال)

مغز چیز عجیبیست!! یهو کلی فکر داخلش انباشته میشود و همزمان هزار فکر و خیال فکر و خیال های متفاوت از آینده، درس، مشق، زندگی

ادامه داستان »