برچسب: مهدی داورپناه

مسابقات موضوع پاییز
داستان نویس نوجوان

پاییز

آفتاب رعنا با رافت از سوی سپهر دست نوازش میکشد بر رویای پاییز. انبوهی از اندوه برهنگی بر دوش درختان سنگینی میکند، نسیم هر دم،دم

ادامه داستان »
مسابقات موضوع آزاد
داستان نویس نوجوان

ویالون

سعید، شاگرد نانوایی آقای اسداللهی است. اسداللهی اعتماد و اعتبار زیادی برایش قائل است. زیر پر و بال او را بعد از مرگ حاج محمود

ادامه داستان »