برچسب: مهرداد نیکخو

داستان های ارسالی
profile avatar

من و تخیلاتم

هر کدام از ما انسان ها تفکرات و تخیلاتی داریم، که برای خودمان مهم ترین چیز است و گاهی وقت ها دست یافتنی و اما

ادامه داستان »
داستان های ارسالی
profile avatar

آموزشی برای کودکان

یکی بود یکی نبود غیر از خدای مهربان هیچ کس نبود، در زمان های قدیم در روستایی خوش آب و هوا، با باغ های زیبا

ادامه داستان »