برچسب: مهمان کوچک امام حسین

داستان های ارسالی
profile avatar

مهمان کوچک امام حسین

یادمه وقتی نه ساله بودم، با موهای فرفری و جثه‌ نحیفم از وسط آدم بزرگ‌ها به زور خودم را به جلوی صف، کنار خیابان می‌رساندم

ادامه داستان »