برچسب: مکتب های ادبی

کارگاه داستان نویسی
profile avatar

مکتب های ادبی

مکتب های ادبی معمولاً با مکتب کلاسیک آغاز می شود و اساسی ترین تعریفی که از این مکتب ارائه می شود عبارت است از :«بازگشت به هنر

ادامه داستان »