برچسب: مکسی و من ۲

داستان های ارسالی
profile avatar

مکسی و من ۲

به یکی از پارک های نزدیک خونه ام  رفتیم. به مکسی گفتم: ـــ خب مکسی الان باید چکار کنیم چطور اون دوستت کرم خاکی رو

ادامه داستان »