برچسب: مکسی و من ۴

داستان های ارسالی
profile avatar

مکسی و من ۴

بالاخره روز سفر به کره ماه فرا رسید: میخواستیم بریم کره ماه! میترسیدم آخه کار سخت و ترسناکی بود! اصلاً فکرشو نمیکردم که یک روز

ادامه داستان »