برچسب: میثم جعفری

داستان های ارسالی
داستان نویس نوجوان

اتوبوس، مرگ، خنده

خب داستانم از اون جایی شروع میشه که باید برم از کتابخونه به خونمون راستی من ……… __________________________ خب خسته بودم و میخواستم به خانه

ادامه داستان »
داستان های ارسالی
داستان نویس نوجوان

شاهزاده مرگ پارت۲

و بعد شاهزاده کیانگ به شهر وانگان (شهر بدون وجود خارجی) رسید!! هیچ اتفاقی برای تسعو و هیسومی نیفتاده بود او با عصبانبت می خواست

ادامه داستان »
داستان های ارسالی
داستان نویس نوجوان

شاهزاده مرگ پارت ۱

زندگی جوری که به خواهی پیش نمیرود چه جوری تب و تابش را کنترل کنیم!! فرار کردن از دست آدمهایی که به خاطر دلایلی مرگت

ادامه داستان »
داستان های ارسالی
داستان نویس نوجوان

آدم فضایی

درست موقعی بود که مادرم من را صدا زد و گفت که پسرم مسواکت را بزن و بخواب و بعد از مسواک زدن به اتاقم

ادامه داستان »