برچسب: نثر ادبی

نثر های ادبی
profile avatar

جنون

مرا دختر آبی صدا کن! به ساحل بپیوند و نامم را بی پروا فریاد بزن! تنت را رها کن و روحت را به نسیمِ گرم

ادامه داستان »