داستان نویس نوجوان ۷ ساله شد!🎉 ۶۵٪ تخفیف ثبت نام در دوره جامع آموزش داستان نویسی آغاز شد. این فرصت را از دست ندهید.

برچسب: نمونه هایی از آغاز و پایان داستان

مقالات آموزشی

چگونه آغاز و پایان داستان را بنویسیم؟

نوشتن آغاز و پایان داستان برای نویسندگان جوان همیشه با چالش همراه بوده است. در این نوشتار سعی بر این است تا با نوشتن آغاز