برچسب: نیکا سلیمانی الاصل

داستان های ارسالی
profile avatar

ترس

ترس چیز عجیبیست! نه می شود با او روبه رو شد و بر آن غلبه کرد و نه می شود ساده از کنار او رد

ادامه داستان »
داستان های ارسالی
profile avatar

مادر من یک فرشته است

نور آفتاب مثل هرروز روی صورتم پهن می شود و صورتم را با دستهای گرمش نوازش می کند. پتو را کنار زدم و به طرف روشویی

ادامه داستان »