برچسب: هاینریش بُل

زندگی نامه ها
profile avatar

هاینریش بُل

هاینریش بُل  نویسنده معاصر آلمانی در سال ۱۹۱۷ به دنیا آمد. او هشتمین فرزند یک درودگر بود. هاینریش نخستین سالهای زندگی خود را در رمانی با

ادامه داستان »