برچسب: هشدار

داستان های ارسالی
profile avatar

هشدار

می گفت؛ مسئولین هشدار دادند که مراقب باشیم ویروس نگیریم!!! گفتم: _ چه ویروسی؟ گفت: _ همین که از چین اومده دیگه؛ میگن کشنده است!!!

ادامه داستان »