برچسب: وصیت ماه نشین ۲

داستان های ارسالی
profile avatar

وصیت ماه نشین ۲

ـــ باشه مرسی، سلام من یک نینجا ام! درست همون نینجایی ای که دلم می خواست برم روی یکی از سیب های مدرستون تا به

ادامه داستان »