برچسب: وصیت ماه نشین ۳

داستان های ارسالی
profile avatar

وصیت ماه نشین ۳

ـــ می گما هنوز خیلی مونده تا برسیم یه روز، بعد از اینکه این طلسمو شکوندیم بیا بازم بیاییم اینجا!! اینجا که جاذبه نداره ما

ادامه داستان »