برچسب: ویکتور هوگو

بهترین داستان های کوتاه دنیا
profile avatar

بیچارگان

یک شب طوفانی بود! کلبه محقر در کنار دریا تک و تنها مانده بود. داخل این کلبه با همه تاریکی نورانی و روشن بود. یک

ادامه داستان »
زندگی نامه ها
profile avatar

ویکتور هوگو

«ویکتور هوگو» نویسنده نامدار فرانسوی در میان ادب دوستان کشور ما دارای چنان شهرت و اعتباری است که کمتر کسی است که با این نویسنده و

ادامه داستان »