برچسب: پردیس صالحی

داستان های ارسالی
profile avatar

مادر

مادر در ستایش دنیای پر مهرت ترانه ای از اخلاص خواهم سرود گلدسته ای از مهر بر گردنت خواهم آویخت. شکوه و عشق را در

ادامه داستان »
داستان های ارسالی
profile avatar

دختر تنها

هورا ااااااا خودشه همینه همینه بالاخره میتونم شرکت کنم توی مسابقه شرکت کنم همینه………….. ـــ سلام النا ببین من میتونم برم مسابقه! النا : ـــ

ادامه داستان »