رویداد آنلاین هوش مصنوعی و داستان نویسی - پنج‌شنبه ۲۸ اردیبهشت، ساعت ۲۱:۰۰ منتظرتون هستیم! 😃

برچسب: پرستو حسنی پاکروش

مسابقات موضوع آزاد

ستاره خاموش

مقدمه: در زندگی منطق ساده ای وجود دارد، منطق ساده ای که مرگ، عشق، نفرت و قدرت را در خود جای میدهد. زندگیی که اگر