برچسب: پریا نعمت الهی

داستان های ارسالی
profile avatar

کوری

در روزگاران قدیم دهکده ای وجود داشت که هیچکس از وجود آن خبر نداشت. تمام مردم این دهکده بر اثر یک اتفاق ناگوار کور شده

ادامه داستان »
داستان های ارسالی
profile avatar

شاگرد تنبل

همانطور که از اسمم معلوم است من یک شاگرد تنبل هستم و صد البته که با آنلاین شدن کلاس ها تنبلترین شاگرد دنیا شده ام.

ادامه داستان »
داستان های ارسالی
profile avatar

زشت زیبا

روزی دختری پیش حکیم رفت. و به او گفت: ـــــ ای حکیم به من بگو چطور خود را دوست داشته باشم؟ حکیم گفت: ـــــ به

ادامه داستان »
داستان های ارسالی
profile avatar

زندگی ارث و میراثی

ما خانواده خیلی پر جمعیتی هستیم و البته خیلی عجیب و غریب!! برای خانواده  من و همچنین خواهران مادرم و خواهر و برادران پدرم از

ادامه داستان »
داستان های ارسالی
profile avatar

یتیمان عاشق

پسرکی سه ساله بود که پدر و مادرش به او هیچ علاقه نداشتند و مدام با او بد رفتاری می کردند!! به همین خاطر او را به

ادامه داستان »