برچسب: پسر موفق

داستان های ارسالی
profile avatar

پسر موفق

روزی بود روزگاری بود. پدری بود به نام احمد. این پدر روزی به پسر خود گفت: پسرم من یک خواسته از تو دارم. پسر گفت:

ادامه داستان »