برچسب: ژول ورن

زندگی نامه ها
profile avatar

ژول ورن

ژول ورن  نویسنده مشهور فرانسه در سال ۱۸۲۸ در شهر  نانت به دنیا آمد. تحصیلات ابتدایی خود را در همین شهر به پایان رساند و سپس

ادامه داستان »