مهلت داوری مردمی مسابقه تابستانی به پایان رسید. داوری تخصصی همچنان ادامه دارد.

برچسب: کارگاه داستان نویسی

کارگاه داستان نویسی

کارگاه نوشتن داستان کوتاه ۱

نوشتن هر شکل از داستان کوتاه، علم دقیقی نیست و خوانندگان، منتقدان و سردبیرانی که داستان ما را انتخاب می کنند از دیگاه خواسته ها،

کارگاه داستان نویسی

مبانی نقد ادبی

نقد ادبی چیست؟ تعریف نقد ادبی در نزد قدما با آن چه امروزه از آن استنباط می شود متفاوت است. در نزد قدما مراد از نقد

کارگاه داستان نویسی

مکتب های ادبی

مکتب های ادبی معمولاً با مکتب کلاسیک آغاز می شود و اساسی ترین تعریفی که از این مکتب ارائه می شود عبارت است از :«بازگشت به هنر

کارگاه داستان نویسی

عناصر داستان

برای نوشتن داستان کوتاه ابتدا به شناسایی عناصر آن می پردازیم تا با آشنایی با چهارچوب ها و کاربست آن ها بتوانیم در کارگاه داستان