برچسب: کفش های صورتی

داستان های ارسالی
داستان نویس نوجوان

کفش های صورتی

باز هم به نیلوفر گفته‌اند برود و خط کش را از خانم مدیر بگیرد! هر وقت زنگ ریاضی می‌شد می‌دانست که پسر همسایه‌شان هم جز

ادامه داستان »