برچسب: کوری

داستان های ارسالی
profile avatar

کوری

در روزگاران قدیم دهکده ای وجود داشت که هیچکس از وجود آن خبر نداشت. تمام مردم این دهکده بر اثر یک اتفاق ناگوار کور شده

ادامه داستان »