برچسب: گل‌های به یغما رفته

داستان های ارسالی
profile avatar

گل‌های به یغما رفته

اسم من دریاست. پاییز امسال که برگ‌ها رنگی شود و دانه دانه خودشان را به تنِ لخت خیابان بسپارند، تازه سنِ من دو رقمی می‌شود

ادامه داستان »