برچسب: یاسمن ناطقی

داستان های ارسالی
profile avatar

آخرین دیدار

هوا سردی قطب جنوبش را در یک شب تابستانی به رخ میکشد . کاپشنم تسلیم سرمای مهلک میشود و مرا در تار و پودش پناه

ادامه داستان »